Luật thuế

Công văn số :8833/CT-TT&HT

Công văn số :8833/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :06/06/2016 V/v hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng hợp đồng – Công Ty Cổ Phần Đất Việt Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Đất Việt. Cục Thuế tỉnh Bình Dương có nhận công văn số 21/2016/VLCorp ngày 19/05/2016 của Công ty hỏi về việc hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng hợp đồng. […]

Luật thuế

Công Văn Số 7163/CT-TT&HT

Công văn số :7163/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :13/05/2016 V/v kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng – Công ty Cổ phần OSEVEN Kính gửi:  Công ty Cổ phần OSEVEN. Cục thuế tỉnh Bình Dương nhận được văn bản số 17/2015/CV-OS ngày 15/12/2015 của Công ty hỏi về việc kê khai thuế GTGT […]

Luật thuế

Giảm thuế thu nhập các nhân

Giảm thuế thu nhập các nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế   Thông tư 128/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các cá nhân làm việc tại khu kinh tế. Thông tư có hiệu lực bắt đầu […]

Luật thuế

Công Văn Số: 5085 /TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 5085 /TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: – Cục Thuế TP Hải Phòng                                                                  – Công ty cổ phần DLH Việt Nam (Phòng […]

Luật thuế

Công Văn Số: 2351 /TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 2351 /TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương Tổng cục Thuế được công văn số 5198/CT-TT&HT ngày 6/4/2016 […]

Luật thuế

CÔNG VĂN SỐ: 8833/CT-TT&HT

CÔNG VĂN SỐ: 8833/CT-TT&HT ; NGÀY PHÁT HÀNH : 06/06/2016 V/v hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng hợp đồng – Công ty Cổ Phần Đất Việt Kính gửi : Công ty Cổ Phần Đát Việt. Cục thuế tỉnh Bình Dương có nhận công văn số 21/2016/VLCor ngày 19/05/2016 của Công ty hỏi về việc hướng […]

Luật thuế

CÔNG VĂN SỐ: 6423/CT-TT&HT

CÔNG VĂN SỐ: 6423/CT-TT&HT; NGÀY PHÁT HÀNH: 29/04/2016 V/v kê khai và nộp thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài – Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam Kính gửi: Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam. Cục thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 20162803/FOV ngày 28/03/2016 của Công […]

Luật thuế

Công Văn Số: 2283/TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 2283/TCT-CS V/v lập hoá đơn Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam.                            (Địa chỉ: Tầng 10, cao ốc Lant Building, 56-58-60 […]

Luật thuế

Công Văn Số: 397/TCT-TNCN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 397/TCT-TNCN V/v vướng mắc khi thực hiện các Thông tư số 301/2016/TT-BTC và 304/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Nghệ An;                                                                  – […]

Luật thuế

Công Văn Số: 12/2015/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ   Số: 12/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung […]