Cẩm nang doanh nghiệp

Những ý kiến trái chiều về cuộc chiến chống chuyển giá

Những ý kiến trái chiều về cuộc chiến chống chuyển giá   Nhà nước đã có những động thái tích cực trong việc chống chuyển giá, nhất là trong giai đoạn cuối năm 2012 có thể coi là giai đoạn cao trào của cuộc chiến chống chuyển giá, khi mà các quan chức ngành thuế […]

Cẩm nang doanh nghiệp, Dịch vụ kế toán, kiểm toán

Tầm quan trọng của công tác kiểm kê hàng tồn kho

Tầm quan trọng của công tác kiểm kê hàng tồn kho Định kỳ hoặc bất thường doanh nghiệp tiến hành kiểm kê nguyên vật liệu/ công cụ dụng cụ để phát hiện chênh lệch giữa số liệu sổ sách và số liệu thực tế. Hàng tồn kho là những thứ tài sản có hình thái […]

Cẩm nang doanh nghiệp

CÁC NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH DOANH THU

         Một Doanh Nghiệp thì doanh thu là một khoản mục hết sức quan trọng để xác định lợi nhuận của doanh nghiệp đó. Lợi nhuận của quá trình hoạt động kinh doanh chỉ có thể thu được sau khi thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và […]

Cẩm nang doanh nghiệp

So sánh phương pháp khấu hao?

 SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG THẲNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SỐ DƯ GIẢM DẦN        Khấu hao là việc xác định hao mòn tài sản, số tiền khấu hao trích được trong tích lũy lại quỹ khấu hao đây là nguồn doanh nghiệp dùng để tái đầu tư […]

Cẩm nang doanh nghiệp

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH DOANH THU

CÁC NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH DOANH THU      Trong một Doanh Nghiệp, doanh thu là một khoản mục hết sức quan trọng để xác định lợi nhuận của doanh nghiệp đó. Lợi nhuận của quá trình hoạt động kinh doanh chỉ có thể thu được sau khi thực hiện tốt công tác tiêu thụ […]

Cẩm nang doanh nghiệp

CHÍNH SÁCH THUẾ THAY ĐỔI TRONG NĂM 2016

CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN TRỌNG THAY ĐỔI TRONG NĂM 2016  Thuế xuất hiện cùng với sự xuất hiện của Nhà nước và sự phát triển tồn tại của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ. Nhà nước sử dụng thuế như một công cụ phục vụ cho thực hiện các chức năng và nhiệm […]