Biểu mẫu

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)  CÔNG TY ABC  Mẫu số B 01 – DN  Địa chỉ: (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)  Mã số thuế :  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH […]

Biểu mẫu

MẪU BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA

MẪU BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA >> tuvanketoankiemtoan.com.vn Mẫu số 01-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) Để kê khai thuế GTGT, doanh nghiệp cần phải điền thông tin vào tờ khai thuế GTGT là mẫu 01/GTGT này. 1.Cách lập […]