Luật thuế

Công Văn Số 7163/CT-TT&HT về kê khai thuế GTGT

Cục thuế tỉnh Bình Dương nhận được văn bản số 17/2015/CV-OS ngày 15/12/2015 của Công ty hỏi về việc kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng.

Luật thuế

Giảm thuế thu nhập các nhân

Thông tư 128/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các cá nhân làm việc tại khu kinh tế.