Dịch Vụ

Dịch vụ quyết toán thuế năm

Công ty Tư Vấn Minh chúng tôi sẽ giúp bạn quyết toán thuế hàng năm, chúng tôi sẽ lập biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK của tổng cục thuế gồm:

Dich vụ thành lập Doanh Nghiệp

Dịch vụ tư vấn công nghiệp của chúng tôi

Hiện nay đất nước đang phát triển nên lượng doanh nghiệp thành lập mới ngày càng nhiều thế nhưng dịch vụ công nghiệp thì chưa theo kịp tốc độ phát triển của các doanh nghiệp, hiện tại các doanh nghiệp dịch vụ chỉ đáp ứng riêng lẽ từng loại dịch vụ như dịch vụ kiểm […]