Dịch Vụ, Dịch vụ kế toán, kiểm toán

Dịch vụ kế toán_Công ty kế toán Minh

Dịch vụ kế toán     -Tại Đồng Nai hiện nay có hơn 50 công ty làm dịch vụ kế toán thuế, thế nhưng với Công ty Dịch Vụ Kế Toán Minh chúng tôi có hơn 14 năm kinh nghiệm lại là một sự khác biệt. Vậy sự khác biệt với hơn 49 công ty Kế […]

Cẩm nang doanh nghiệp, Dịch vụ kế toán, kiểm toán

Tầm quan trọng của công tác kiểm kê hàng tồn kho

Tầm quan trọng của công tác kiểm kê hàng tồn kho Định kỳ hoặc bất thường doanh nghiệp tiến hành kiểm kê nguyên vật liệu/ công cụ dụng cụ để phát hiện chênh lệch giữa số liệu sổ sách và số liệu thực tế. Hàng tồn kho là những thứ tài sản có hình thái […]

Dịch vụ kế toán, kiểm toán

Kiểm kê hàng tồn kho

Kiểm kê hàng tồn kho I. KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN: “Đơn vị được kiểm toán phải thiết lập các thủ tục kiểm kê và thực hiện kiểm kê hiện vật hàng tồn kho ít nhất mội năm một lần làm cơ sở kiểm tra độ tin cậy của hệ thống […]

Dịch vụ kế toán, kiểm toán, Luật thuế

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI     Số: 4417/CT-TTHT V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc     Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Ông /Bà Ngô Sơn Tân Địa chỉ: 2A/2, […]