Dịch vụ chữ ký số, Tin tức

ĐĂNG KÝ THUẾ ĐIỆN TỬ

 ĐĂNG KÝ THUẾ ĐIỆN TỬ       Để thực hiện việc khai thuế cho công ty, doanh nghiệp qua mạng. Công ty TNHH Tư Vấn Minh tư vấn, chia sẽ với quý khách hàng những vấn đề trước khi khai thuế điện tử:  1.     Đăng ký sử dụng chữ ký số: Quý khách hàng đến các […]

Dịch vụ chữ ký số

LỢI ÍCH CỦA CHỮ KÝ SỐ

1. Những lợi ích khi sử dụng chữ ký số:        Chữ ký số là chữ ký điện tử được tạo ra bởi người ký đóng vai trò như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu của các doanh nghiệp, công ty được thừa nhận về mặt pháy lý. Chữ ký số dùng để […]