>> Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ tại Biên Hòa

Các bước chuẩn bị quyết toán thuế

- Khi chuẩn bị quyết toán thuế với cơ quan thuế chúng ta phải biết số liệu của chúng ta có thật sự sạch hay chưa? Tức là có đảm bảo số liệu có chính xác hay chưa hay còn những sai sót nào nghiêm trọng hay không? từ đó chúng ta sẽ biết được công ty chúng ta có bị truy thu thuế hay không và mức độ bị truy thu thuế có nghiêm trọng đến mức nào? Để tránh sự việc đã rồi thì chung ta bổ sung hồ sơ không kịp thời nữa dẫn đến số thuế bị truy thu lớn. Xuất phát từ nhu cầu đó công ty chúng tôi cung cấp một dịch vụ rà sót lại số liệu trước khi quyết toán hay nói cách khác là sóat xét lại báo cáo tài chính của quí công ty để nếu có sai sót thì kịp thời điều chỉnh số liệu trước khi quyết toán vì theo qui định khi đã có quyết định kiểm tra hoặc thanh tra thì mọi thứ sẽ không còn cơ hội được điều chỉnh nữa.

- Đối với các doanh nghiệp FDI hoặc các công ty cổ phần thì theo luật bắt buộc có kiểm toán thì những doanh nghiệp này không cần làm sóat xét vì đã có kiểm toán sóat xét cho quí công ty rồi thế nhưng những công ty TNHH hoặc DNTN do không được kiểm toán nên khi quyết toán sẽ phát sinh truy thu thuế rất nhiều thậm chí có doanh nghiệp còn bị khởi tố tội trốn thuế nữa.

- Do đó việc sóat xét báo cáo tài chính của công ty sau một thời gian hoạt động là hết sức cần thiết. Vì vậy dịch vụ sóat xét báo cáo tài chính của chúng tôi được cung cấp cho quí doanh nghiệp được yên tâm trong sản xuất kinh doanh.

Hãy gọi cho chúng tôi chúng tôi sản sàn lắng nghe bạn.

Chi tiết liên hệ tại www.tuvanketoankiemtoan.com

Hotline : 0918535956 thạc sĩ kinh tế (MR.VIET)

>> Dịch vụ báo cáo tài chinh tại Biên Hòa