Công ty TNHH Tư Vấn Minh có tên viết tắt là MCC, là tổ chức tư vấn độc lập được cấp giấy phép và thành lập tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cung cấp các dịch vụ chuyên ngành bao gồm: dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, tư vấn và giải pháp doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn kế toán, đào tạo và quản lý nguồn nhân lực cho nhiều loại hình doanh nghiệp khách hàng có vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Với sự thông hiểu về môi trường kinh doanh, luật pháp tại Việt Nam, kinh nghiệm trong linh vực kiểm toán và tư vấn, sự hiểu rõ về lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, chúng tôi hỗ trợ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ chuyên ngành của chúng tôi.

image1

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Tổng hợp và lập các báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính, xem xét các phần hành kế toán,thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán, thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ, cung cấp nhân viên kế toán và Kế toán trưởng, tư vấn hệ thống kế toán tính giá thành, tư vấn hệ thống kế toán, cung cấp dịch vụ lập sổ sách kế toán, cung cấp dịch vụ huấn luyện kế toán tại doanh nghiệp (bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị), đăng ký chế độ kế toán Việt Nam

Công ty TNHH Tư Vấn Minh (MCC) là công ty tư vấn tài chính, thuế được thành lập dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp có chất lượng cao nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển ngắn hạn cũng như dài hạn của các khách hàng.

Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp ra các dịch vụ có chất lượng cao và các lợi ích gia tăng kèm theo từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh cho khách hàng trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều biến động.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của MCC bao gồm các chuyên gia kế toán, thạc sĩ tài chính kế toán, thạc sĩ quản trị kinh doanh, các nhà tư vấn công nghệ thông tin và kế toán quản trị, được trang bị đầy đủ kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức cần thiết để sẵn sàng cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao theo yêu cầu của khách hàng. Với các năng lực hiện có, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phát triển của công ty từ đó có thể cung cấp các dịch vụ đa dạng có chất lượng cao cho các khách hàng của công ty.

Tất cả các nhân viên của MCC đều tốt nghiệp chuyên ngành về tài chính kế toán nâng cao, kiểm toán và được đào tạo tại MCC theo tiêu chuẩn công ty.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi có chất lượng chuyên môn cao, được phản ánh bằng những bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn có được từ các tổ chức và hiệp hội kế toán kiểm toán chuyên nghiệp. Chúng tôi cam kết trong việc thiết lập mối quan hệ cộng tác tốt đẹp và bền vững với Công ty và sẽ đầu tư thời gian và sự nỗ lực để tìm hiểu các hoạt động của Công ty chúng tôi cung cấp những những hiểu biết rộng rãi và những đề xuất kỹ thuật kinh nghiệm và phù hợp cùng với sự nhiệt tình và hăng hái trong công việc sẽ giúp cho việc tiếp cận và cộng tác với Công ty sẽ được thực hiện một cách suôn sẻ.

Chúng tôi tin tưởng rằng việc trao đổi là chìa khoá cơ bản để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Chúng tôi chắc chắn rằng Quý Công ty cũng như các lãnh đạo và các cán bộ của Công ty sẽ dễ dàng nhận thấy được sự phát triển bền vững trên nền tảng công việc được thực hiện theo đúng với tiến độ được đặt ra.

ThS. Mai Quốc Việt